rr-logo-200.jpg

Yhteystiedot

Kiinteistöarviointitoimisto
R. Rehnberg Oy
Linnankatu 13 a B 28
20100 Turku asiakaspalvelu@kiarto.fi
0400 364 465
y-tunnus: 2558082-2


AKA

Kauppakamari

FASTIGHETSVÄRDERINGSBYRÅ R.REHNBERG AB är ett företag som specialiserat sig på fastighetsvärdering. Vi värderar i huvudsak i sydvästra Finland, men vid behov även i övriga Finland. Vår byrå befinner sig i centrum av Åbo.

Vi erbjuder  fastighetsvärderingsservice av hög kvalitet med 30 års erfarenhet för olika ändamål, intressebevakning i inlösningsförrättningar samt hjälper och ger råd i olika fastighetsrättsliga ärenden som t.ex. planering, arvskifte, tillstånd samt besvär.

Tjänster

Fastighetsvärdering

Vi erbjuder mångsidiga värderingstjänster för privatpersoner, företag samt olika samfund bl.a. angående köp och försäljning, säkerhet, beskattning, skifte, avvittring samt bokföring.

Vi värderar olika slag av fastigheter, såsom bostads- och fritidsfastigheter, affärs- och kontorslokaler, industrifastigheter, lantbruk, råmark samt specialobjekt.

Vid värdering beaktar vi internationella standarder såsom IVS samt IFRS.

Ersättningsvärdering

Vi erbjuder markägare ersättningsvärdering och intressebevakning i olika tvångsinlösningssituationer som t.ex. vägförrättningar, kraftledningar och skyddsområden.

Övriga tjänster

Vi ger råd åt fastighetsägare bl.a. i planerings- och tillståndsärenden. Vi sköter även om besvärsärenden. Vi uppgör också avtal för skifte av fastigheter. T.ex. vid arvskiften är en noggrann och pålitlig fastighetsvärdering en förutsättning för ett skiftesavtal utan tvistemål.

Kontaktupgifter

När Du behöver pålitlig och objektiv värdering, tag kontakt!


Fastighetsvärderingsbyrå R. Rehnberg Ab    FO-nummer 2558082-2

Slottsgatan 13 a B 28
20100, Åbo
tel. 0400 364465

www.kiarto.fi


Ralf Rehnberg
Dipl.ing., lantmäteri
AFV, allmän auktorisering
Av centralhandelskammaren godkänd värderare

0400 364465

ralf.rehnberg@kiarto.fi

ralf_web.jpg